புதன், 28 செப்டம்பர், 2016

00

முகம் ,
கழன்று உறையும் வெயில் மலர்
உடல்.
சிறகுதைக்கும் இரவிலை விளிம்புருளும் நீல ஒளி
பித்தேறும் முத்தம்
பிரிந்துறங்கும் நீள் இராப்பகல்களில்
ஞாபகத்தின் கொடுங்கனா
பிறகோ
நீ நகரும் பாதைக் கனவுகள்
சூரிய நிறத்திலொரு சதைகளின் பைத்திய வளைவுகள்
நிலைபெயரா நினைவுகள்
அடியாழத்தில் அலையும் கடல்களில்
கொதித்தும் குளிர்ந்தும்
வானம் எறியும் அலைகள்
சங்கீதத்தின் குவளை வளர வளர
முற்றிய விழிகளில்
கசிந்திறங்கும் நதிகளின் வெள்வரி
நரம்புகளிலிருந்து சுக்கிலம்
மூழ்கிய கடல்
நிலம் தொடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக